Cho thuê xe

Ho Chi Minh to Can Tho by private car

Ho Chi Minh to Can Tho by private car

Thương hiệu: HCM- Tan Son Nhat Airport Transfer

Giá thuê: 90 USD

Xe 29 chỗ Pro

Xe 29 chỗ Pro

Thương hiệu:

Giá thuê: 1000000

Xe 16 chỗ

Xe 16 chỗ

Thương hiệu:

Giá thuê: 50000